Mesologie en acupunctuur zijn tegenwoordig ingeburgerd en geaccepteerd binnen de gezondheidszorg. Dit blijkt ook uit het feit dat zo goed als alle verzekeraars mesologie en acupunctuur in hun aanvullende vergoedingen pakket hebben.

Wat krijg ik vergoed?

Mesologen en acupuncturisten worden normaliter alleen vergoed als zij zijn aangesloten bij een relevante beroepsvereniging. Dit omdat deze kwalificaties een bepaalde kwaliteit van de behandeling waarborgen.

Ik ben lid van de NVVA (mesologie) en de NVA (acupunctuur). Hierdoor geniet u vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering zonder dat uw verplicht eigen risico wordt aangesproken.