Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd waarin oa. gevraagd wordt naar uw klachten, medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, voedingsgewoonte etc. U kunt deze vragenlijst ook meteen printen en thuis invullen. Klik op de knop vragenlijst en selecteer de juiste lijst. Deze vragenlijst ruim vóór de afspraak retourneren. Op de dag van het onderzoek worden de antwoorden met u besproken en verder uitgewerkt.

Onderzoek

Dan volgt het onderzoek, dit kan bestaan uit:

  • Lichamelijk onderzoek
  • Pols- en tongdiagnostiek volgens traditionele Chinese geneeswijze en AyurVeda
  • Electro Fysiologische Diagnostiek: er wordt een groot aantal punten gemeten ophanden en voeten die gerelateerd zijn aan organen en hun functies. Zodoende kan het gehele functioneren van uw organisme cijfermatig in kaart worden gebracht
  • pecifieke testen uitgevoerd, zoals het meten van hormonen, mineralen, enzymen, etc.
  • Aanvullend kunnen laboratorium en andere gegevens gebruikt worden

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt de medicijnkeuze bepaald. Deze keuze wordt gecontroleerd met behulp van een eindtest met de Electro Fysiologische Diagnostiek.